Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Мы начали доклад с того, что...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Последующее обсуждение было попыткой...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Însumând totul...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Rezumând,...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Per ansamblu...
В целом...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
În mare...
В общем...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...ne duce la concluzia că...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Putem observa prin urmare că...
Таким образом мы видим, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Toate aceste argumente indică faptul că...
Все это указывает на то, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Pentru a restabili echilibrul...
В балансе...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken