Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Însumând totul...
Podsumowując, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Rezumând,...
W podsumowaniu, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Per ansamblu...
W sumie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
În mare...
Ogólnie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...ne duce la concluzia că...
...prowadzi do wniosku, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Putem observa prin urmare că...
Widzimy więc, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Toate aceste argumente indică faptul că...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Pentru a restabili echilibrul...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken