Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Însumând totul...
Samengevat ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Rezumând,...
Samenvattend ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Per ansamblu...
Al met al ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
În mare...
Over het geheel ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...ne duce la concluzia că...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Putem observa prin urmare că...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Toate aceste argumente indică faptul că...
Alles wijst erop dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Pentru a restabili echilibrul...
Over het geheel genomen ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken