Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
În mare...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken