Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Este trabalho começou apontando...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
A prévia discussão buscou...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Resumindo, ...
Εν περιλήψει,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Em suma, ...
Εν ολίγοις,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Em síntese, ...
Εν συντομία,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
De modo geral, ...
Σε γενικές γραμμές,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nos leva à conclusão de que...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pode-se ver então que...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tudo isso aponta para o fato que ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Recapitulando, ...
Συνοπτικά...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken