Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Este trabalho começou apontando...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
A prévia discussão buscou...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Resumindo, ...
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Em suma, ...
Tóm lại...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Em síntese, ...
Về tổng thể...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
De modo geral, ...
Nhìn chung...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nos leva à conclusão de que...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pode-se ver então que...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tudo isso aponta para o fato que ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... có thể giúp chứng tỏ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Recapitulando, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken