Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Este trabalho começou apontando...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
A prévia discussão buscou...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Resumindo, ...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Em suma, ...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Em síntese, ...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
De modo geral, ...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nos leva à conclusão de que...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Os argumentos apresentados acima provam que ...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pode-se ver então que...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tudo isso aponta para o fato que ...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Recapitulando, ...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken