Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Podsumowując, ...
Samengevat ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
W podsumowaniu, ...
Samenvattend ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
W sumie...
Al met al ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Ogólnie...
Over het geheel ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...prowadzi do wniosku, że...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Widzimy więc, że...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Alles wijst erop dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Over het geheel genomen ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken