Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Podsumowując, ...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
W podsumowaniu, ...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
W sumie...
Kaiken kaikkiaan
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Ogólnie...
Yleisesti ottaen
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...prowadzi do wniosku, że...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Widzimy więc, że...
Näemme siis, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Kaiken kaikkiaan
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken