Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前述の議論は・・・・するためのものだった。
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
結論として、・・・・
สรุปทั้งหมด...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
まとめると、・・・・
โดยสรุป...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
全体に目を向けると、・・・・
ทั้งหมด...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
全般的に見て、・・・・
โดยภาพรวมแล้ว...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
前述の議論は・・・・を証明している。
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・ということが見て取れる。
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
これらの全てが・・・・という事実を示している。
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
あらゆる点から見て、・・・・
โดยสมดุลแล้ว...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
したがって、・・・・という事実がある。
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken