Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
結論として、・・・・
Însumând totul...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
まとめると、・・・・
Rezumând,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
全体に目を向けると、・・・・
Per ansamblu...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
全般的に見て、・・・・
În mare...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...ne duce la concluzia că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・ということが見て取れる。
Putem observa prin urmare că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Toate aceste argumente indică faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
あらゆる点から見て、・・・・
Pentru a restabili echilibrul...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
したがって、・・・・という事実がある。
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken