İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken