Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前述の議論は・・・・するためのものだった。
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotesen blev testet med data dækning...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
結論として、・・・・
Til at opsummere...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
まとめると、・・・・
Summarisk,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
全体に目を向けると、・・・・
Alt i alt...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
全般的に見て、・・・・
I det store og hele...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...fører os til den konklusion at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan derefter se at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alt dette peger på det faktum at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
あらゆる点から見て、・・・・
Ligevægtigt...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
したがって、・・・・という事実がある。
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken