Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Riassumendo...
Εν περιλήψει,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Concludendo...
Εν ολίγοις,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Complessivamente...
Εν συντομία,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
In generale...
Σε γενικές γραμμές,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
.... ci porta a concludere che...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Siamo dunque portati a credere che...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tirando le somme...
Συνοπτικά...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken