Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Riassumendo...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Concludendo...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Complessivamente...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
In generale...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
.... ci porta a concludere che...
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Siamo dunque portati a credere che...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tirando le somme...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken