Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteserna testades med data från ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Sammanfattningsvis ...
Összefoglalva, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
För att sammanfatta ...
Összefoglalva ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Till slut...
Összességében ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I stort sett/På det stora hela ...
Egészében véve ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenten ovan visar att ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan då se att ...
Láthatjuk, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Allt detta pekar på att ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
På det hela taget ...
Összevetve...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken