Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Ovanstående diskussion har försökt att ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Sammanfattningsvis ...
Podsumowując, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
För att sammanfatta ...
W podsumowaniu, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Till slut...
W sumie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I stort sett/På det stora hela ...
Ogólnie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leder oss till slutsatsen att ...
...prowadzi do wniosku, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenten ovan visar att ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan då se att ...
Widzimy więc, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Allt detta pekar på att ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
På det hela taget ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken