Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken