Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteserna testades med data från ...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Sammanfattningsvis ...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
För att sammanfatta ...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Till slut...
Kaiken kaikkiaan
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I stort sett/På det stora hela ...
Yleisesti ottaen
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leder oss till slutsatsen att ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenten ovan visar att ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan då se att ...
Näemme siis, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Allt detta pekar på att ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
På det hela taget ...
Kaiken kaikkiaan
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken