Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
En resumen,...
Εν περιλήψει,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En síntesis,...
Εν ολίγοις,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
En definitiva,...
Εν συντομία,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
En términos generales,...
Σε γενικές γραμμές,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nos lleva a la conclusión de que...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Podemos evidenciar que...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Todo esto apunta a...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En resumen...
Συνοπτικά...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken