Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
En resumen,...
Însumând totul...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En síntesis,...
Rezumând,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
En definitiva,...
Per ansamblu...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
En términos generales,...
În mare...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nos lleva a la conclusión de que...
...ne duce la concluzia că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Podemos evidenciar que...
Putem observa prin urmare că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Todo esto apunta a...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En resumen...
Pentru a restabili echilibrul...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken