İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteserna testades med data från ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
En resumen,...
Sammanfattningsvis ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En síntesis,...
För att sammanfatta ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
En definitiva,...
Till slut...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
En términos generales,...
I stort sett/På det stora hela ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nos lleva a la conclusión de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenten ovan visar att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Podemos evidenciar que...
Vi kan då se att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Todo esto apunta a...
Allt detta pekar på att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En resumen...
På det hela taget ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken