Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We opened this paper by noting…
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
The foregoing discussion has attempted to…
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
The hypotheses were tested with data covering…
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
To sum up…
Εν περιλήψει,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
In summary, …
Εν ολίγοις,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
All in all…
Εν συντομία,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
By and large…
Σε γενικές γραμμές,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
…leads us to the conclusion that…
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
The arguments given above prove that…
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
We can see then, that…
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
All of this points to the fact that…
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Understanding...can help reveal…
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
On balance…
Συνοπτικά...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken