Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We opened this paper by noting…
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
The foregoing discussion has attempted to…
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
To sum up…
Özetlemek gerekirse ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
In summary, …
Kısacası ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
All in all…
Sonuç olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
By and large…
Genel olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
…leads us to the conclusion that…
... bizi ... sonucuna götürür.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
The arguments given above prove that…
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
We can see then, that…
Daha sonra görebiliriz ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
All of this points to the fact that…
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Understanding...can help reveal…
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
On balance…
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken