Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We opened this paper by noting…
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
The foregoing discussion has attempted to…
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
The hypotheses were tested with data covering…
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
To sum up…
Însumând totul...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
In summary, …
Rezumând,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
All in all…
Per ansamblu...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
By and large…
În mare...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
…leads us to the conclusion that…
...ne duce la concluzia că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
The arguments given above prove that…
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
We can see then, that…
Putem observa prin urmare că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
All of this points to the fact that…
Toate aceste argumente indică faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Understanding...can help reveal…
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
On balance…
Pentru a restabili echilibrul...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken