Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We opened this paper by noting…
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
The foregoing discussion has attempted to…
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
To sum up…
Podsumowując, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
In summary, …
W podsumowaniu, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
All in all…
W sumie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
By and large…
Ogólnie...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
…leads us to the conclusion that…
...prowadzi do wniosku, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
The arguments given above prove that…
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
We can see then, that…
Widzimy więc, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
All of this points to the fact that…
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Understanding...can help reveal…
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
On balance…
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken