Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We opened this paper by noting…
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
The foregoing discussion has attempted to…
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
To sum up…
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
In summary, …
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
All in all…
Kaiken kaikkiaan
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
By and large…
Yleisesti ottaen
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
…leads us to the conclusion that…
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
The arguments given above prove that…
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
We can see then, that…
Näemme siis, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
All of this points to the fact that…
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Understanding...can help reveal…
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
On balance…
Kaiken kaikkiaan
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken