Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Samengevat ...
Özetlemek gerekirse ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Samenvattend ...
Kısacası ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Al met al ...
Sonuç olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Over het geheel ...
Genel olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... bizi ... sonucuna götürür.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alles wijst erop dat ...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Over het geheel genomen ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken