İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteserna testades med data från ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Samengevat ...
Sammanfattningsvis ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Samenvattend ...
För att sammanfatta ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Al met al ...
Till slut...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Over het geheel ...
I stort sett/På det stora hela ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenten ovan visar att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan då se att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alles wijst erop dat ...
Allt detta pekar på att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Over het geheel genomen ...
På det hela taget ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken