İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Samengevat ...
To sum up…
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Samenvattend ...
In summary, …
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Al met al ...
All in all…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Over het geheel ...
By and large…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Over het geheel genomen ...
On balance…
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken