Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Samengevat ...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Samenvattend ...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Al met al ...
Kaiken kaikkiaan
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Over het geheel ...
Yleisesti ottaen
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Näemme siis, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alles wijst erop dat ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Over het geheel genomen ...
Kaiken kaikkiaan
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken