Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
Özetlemek gerekirse ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
Kısacası ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
Sonuç olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
Genel olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
... bizi ... sonucuna götürür.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken