Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
Însumând totul...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
Rezumând,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
Per ansamblu...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
În mare...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
...ne duce la concluzia că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
Putem observa prin urmare că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
Pentru a restabili echilibrul...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken