Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
Összefoglalva, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
Összefoglalva ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
Összességében ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
Egészében véve ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
Láthatjuk, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
Összevetve...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken