Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
Samengevat ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
Samenvattend ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
Al met al ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
Over het geheel ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
Alles wijst erop dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
Over het geheel genomen ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken