Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Pour résumer...
لتلخيص ما سبق...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
En résumé...
إجمالاً، ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Globalement...
إجمالا...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Dans l'ensemble...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...nous amène à la conclusion que...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
On peut alors voir que...
نستطيع أن نرى أنّ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tout cela indique que...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Comprendre...peut aider à dévoiler...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
En définitive...
في نهاية الأمر...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken