Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Yhteenvetona...
요약하면, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Yhteenvetona...
요약하면, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Kaiken kaikkiaan
대체로, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Yleisesti ottaen
대체로, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Näemme siis, että...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Kaiken kaikkiaan
모든 것을 고려하여, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken