İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypoteserna testades med data från ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Yhteenvetona...
Sammanfattningsvis ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Yhteenvetona...
För att sammanfatta ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Kaiken kaikkiaan
Till slut...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Yleisesti ottaen
I stort sett/På det stora hela ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leder oss till slutsatsen att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenten ovan visar att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Näemme siis, että...
Vi kan då se att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Allt detta pekar på att ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Kaiken kaikkiaan
På det hela taget ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken