Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Yhteenvetona...
Abych to shrnul(a),...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Yhteenvetona...
Souhrnně lze říci,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Kaiken kaikkiaan
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Yleisesti ottaen
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nás vede k závěru, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Näemme siis, että...
Vidíme tedy, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Kaiken kaikkiaan
Zároveň...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken