Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotesen blev testet med data dækning...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Til at opsummere...
Összefoglalva, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Summarisk,...
Összefoglalva ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Alt i alt...
Összességében ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I det store og hele...
Egészében véve ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...fører os til den konklusion at...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan derefter se at...
Láthatjuk, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alt dette peger på det faktum at...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Ligevægtigt...
Összevetve...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken