Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotesen blev testet med data dækning...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Til at opsummere...
요약하면, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Summarisk,...
요약하면, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Alt i alt...
대체로, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I det store og hele...
대체로, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...fører os til den konklusion at...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan derefter se at...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alt dette peger på det faktum at...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Ligevægtigt...
모든 것을 고려하여, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken