İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Til at opsummere...
To sum up…
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Summarisk,...
In summary, …
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Alt i alt...
All in all…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I det store og hele...
By and large…
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Ligevægtigt...
On balance…
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken