Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Til at opsummere...
Abych to shrnul(a),...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Summarisk,...
Souhrnně lze říci,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Alt i alt...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
I det store og hele...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...fører os til den konklusion at...
... nás vede k závěru, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vi kan derefter se at...
Vidíme tedy, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Alt dette peger på det faktum at...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Ligevægtigt...
Zároveň...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken