Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
Este trabalho começou apontando...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
A prévia discussão buscou...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
Resumindo, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
Em suma, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
Em síntese, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
De modo geral, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
...nos leva à conclusão de que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
Pode-se ver então que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
Recapitulando, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken