Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
Összefoglalva, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
Összefoglalva ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
Összességében ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
Egészében véve ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
Láthatjuk, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
Összevetve...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken