Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
結論として、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
まとめると、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
全体に目を向けると、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
全般的に見て、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
前述の議論は・・・・を証明している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
・・・・ということが見て取れる。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
あらゆる点から見て、・・・・
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
したがって、・・・・という事実がある。
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken