Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
Pour résumer...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
En résumé...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
Globalement...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
Dans l'ensemble...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
...nous amène à la conclusion que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
On peut alors voir que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
Tout cela indique que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
En définitive...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken