Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
Yhteenvetona...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
Kaiken kaikkiaan
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
Yleisesti ottaen
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
Näemme siis, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
Kaiken kaikkiaan
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken