Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

我们以说明...开始这篇论文
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
前面的讨论旨在...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
假设被...方面的数据验证
Hypotesen blev testet med data dækning...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
总结来说,...
Til at opsummere...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
归纳一下,...
Summarisk,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
总之,...
Alt i alt...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
总体而言,...
I det store og hele...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...让我们得出...的结论
...fører os til den konklusion at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
上述论据证实...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
我们可以看出...
Vi kan derefter se at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
所有这些都指向...
Alt dette peger på det faktum at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
了解...可以帮助揭示...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
权衡一下,...
Ligevægtigt...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
因此,我们的论点是有一些因素...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken