Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Abych to shrnul(a),...
Özetlemek gerekirse ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Souhrnně lze říci,...
Kısacası ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Celkem vzato...
Sonuç olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Celkem vzato...
Genel olarak ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... nás vede k závěru, že...
... bizi ... sonucuna götürür.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Vidíme tedy, že...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Pochopení... může pomoci odhalit...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Zároveň...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken